Succesvolle behandelmethode

 

coccygodynie en

 

bekkenklachten

 

Iedere vier jaar organiseert de Internationale Federatie van Orthopedisch Manueel Therapeuten (IFOMPT) een congres waar de nieuwste wetenswaardigheden, therapiematerialen, behandeltechnieken en onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Dit jaar vond het congres plaats in Québec. NAOMT-leden Meine Veldman en Cecile Röst presenteerden er hun gezamenlijk ontwikkelde behandelmethode voor het corrigeren van een zeer pijnlijk stuitje (coccygoodynie) en voor bekkenklachten. Het was een boeiend congres met nieuwe internationale ontwikkelingen en een interessante presentatie namens Nederland...

Vernieuwde inzichten in chronische pijn
Uit een groot aantal lezingen bleek dat men het tijd vindt om bij de benadering van chronische pijn over te stappen van het denken volgens een biomechanisch model (pijn wordt verklaard vanuit weefselveranderingen als gevolg van letsel) naar het veel bredere biopsychosociale model. Hierbij worden ook factoren van psychologische aard en sociale omgeving meegenomen om te verklaren waarom bij sommige mensen klachten langdurig aanwezig blijven en dit bij anderen niet het geval is. De hersenen krijgen in dit model een hoofdrol toebedeeld. Geadviseerd wordt om naast de manuele therapiebehandelingen oog te hebben voor psychologische en sociale factoren. Ook dit is in Nederland al vele jaren een model waar vanuit gewerkt wordt binnen de fysiotherapie en manuele therapie.

 

Lees het hele artikel >>Download de poster waarin de gehele behandelmethode wordt uitgewerkt.

Meer info: http://www.naomt.nl

 

 

 

Eerder verschenen artikelen

 

 

Partners binnen MoveMens die zich als netwerkorganisaties profileren zijn: Het Gezonde NetFysiz en NAOMT

 

Gerelateerde artikelen


 

Franchisen in de zorg: meer lusten dan lastenHoewel franchising ook in de zorg meer en meer gemeengoed wordt, en verschillende netwerken de afgelopen jaren flink zijn gegroeid, blijft er juist in de zorgsector nog steeds de nodige scepsis bestaan.

De beste interventie op het juiste moment
Kosteneffectiviteit en resultaat leidend

 

In de wereld van gezondheid en beweging ontstaan steeds nieuwe netwerken, zowel regionaal als landelijk. Het is een voor de hand liggende ontwikkeling waarbij veel voordelen zijn te herkennen, zoals kwaliteitsontwikkeling, kennisdeling en gezamenlijke inkoop. In eerdere uitgaven van MoveMens heeft het accent gelegen op de kwalificatie van de diverse netwerken. Dit keer wordt ingegaan op een vernieuwende formule.

 

Kwaliteitsverbetering door audits en opleidingen

Naast belangrijke vraagstukken als welke software te gebruiken en de invoering van een KMSsysteem, krijgt de fysiotherapeut vandaag de dag nog steeds veel ‘niet direct patiëntgebonden werk’ op zijn bord. Vooral HKZ en auditering vragen behoorlijk veel tijd van de ondernemer. Tijd die menig fysiotherapeut liever in de zorg van de patiënt zou steken.

 

De vraag blijft: what’s in it for me?

De complexiteit binnen de fysiotherapiepraktijk is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Vooral het niet direct patiëntgebonden werk als auditering, HKZ, software-implementatie en klanttevredenheids-onderzoeken vraagt steeds meer aandacht en tijd van fysiotherapeuten.

 

Steeds meer ondernemers sluiten zich bij netwerk aan

Het netwerk van ondernemers in beweging is zelf behoorlijk in beweging. Het netwerk van ondernemers in beweging is zelf ook behoorlijk in beweging. Zie ook het artikel 'Van zorg naar gezondheid’. Hierin leest u onder andere dat meer en meer fysiotherapeuten zich aansluiten bij een netwerk. Nu is dat verschijnsel op zich niet nieuw,
maar de groei is de laatste jaren wel substantieel.

 

Van zorg naar gezondheid

(2010, A Roovers)
Vitaal & Fysiotherapie, Fysiz en Het Gezonde Net vertegenwoordigen ongeveer driehonderd professionele meermanspraktijken en in totaal 2500 fysiotherapeuten. Tijd voor bundeling van krachten.

 

Van zorg naar gezondheid

(2010, C. Mangnus)
De overheid laat de branche steeds meer los en stimuleert marktwerking.Maar wie zit er dan aan de knoppen?

 

De visie van fysiotherapeut Frank Duijff
Professionele netwerken hebben de toekomst

(2010 A. Roovers)
Wie eens de thermometer wil steken in de toestand van de fysiotherapie, moet in gesprek gaan met een innovatieve, ondernemende fysiotherapeut. Iemand als Frank Duijff bijvoorbeeld. “Fysiotherapiepraktijken zullen zich in de toekomst minder laten dicteren wat goed voor ze is. Ik zie daarin een grote rol weggelegd voor professionele netwerken.”