Minister Schippers pleit voor ‘gepast gebruik’

 

Gezondheid, ieder zijn zorg

 

De kosten van onze gezondheidszorg blijven stijgen. Minister  Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, luidde kortgeleden de noodklok. Zij stelt dat als de kosten net zo hard blijven stijgen als de afgelopen tien jaar, de zorg in 2040 al niet meer te betalen is. In dit artikel gaan we in op de maatregelen die volgens haar genomen moeten worden om kostenstijging te beteugelen en hoe de hele sector en de patiënt zelf hier hun verantwoordelijkheid in moeten nemen.

 

 

De minister stelt voorop dat onze gezondheidszorg erg succesvol is en dat de Nederlandse zorg behoort tot de top van de wereld voor wat betreft kwaliteit en toegankelijkheid. Voor goede zorg hoeft een patiënt in Nederland - in tegenstelling tot veel andere landen - nooit ver te reizen. En voor ‘topzorg’, de echt moeilijke en  complexe behandelingen, hebben we hier maar liefst acht academische ziekenhuizen. Minister Schippers: “Als het gaat om de kwaliteit van zorg en het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijk medische kennis behoort ons  and tot de allerbeste.  We doen het dus goed, maar we moeten oppassen dat de zorg niet aan het eigen succes ten onder gaat.”  

 

 

Lees het hele artikel

 

    

Lees ook de andere artikelen over 'Teams in beweging':

 

 

       

  

Koolhydraten beperken / verwijderen

Caveman / oermens

Sportvasten

 

Edith Schippers (1964)

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt in 1993 persoonlijk medewerker van VVD Tweede Kamerlid Dees. Van 1994 tot 1997 is ze beleidsmedewerker volksgezondheid, welzijn en sport bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Schippers vervolgt haar loopbaan in 1997 bij het VNO-NCW.
Tot 2001 is ze daar secretaris volksgezondheid en arbeidsmarkt en (tot 2003) secretaris ruimtelijke ordening. Op 3 juni 2003 wordt Edith Schippers voor de VVD lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ze is woordvoerster voor volksgezondheid.
Vanaf maart 2006 is ze tevens vicefractievoorzitter. Van juni 2009 tot september 2010 is ze  lid van de onderzoekscommissie financieel stelsel, de commissie De Wit.
Edith Schippers wordt op 14 oktober 2010 benoemd tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte-Verhagen.  Op 5 november 2012 is Edith Schippers benoemd tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte-Asscher.   

 

Eerder verschenen artikelen:


 
Gezamenlijk het beste uit de diabetespatiënt halen
Met diabetes valt te leven, maar met de gevolgen, bijvoorbeeld aan hart, ogen en nieren, niet. De diabeteszorg in het Medisch Centrum Haaglanden werkt met een multidisciplinair team om deze problemen te voorkomen, eerder op te sporen of af te remmen.

 

Willen wat je kunt, in plaats van kunnen wat je wilt’ 
In Zoetermeer werkt een bijzonder MDP team. Een reumatoloog, een psycholoog en een oefentherapeut Cesar (rechts: Nienke Zantman). Zij werken gezamenlijk aan de behandeling van mensen met Fibromyalgie.

 

 

Fit voor Werk

Fysiek, menstaal èn sociaal in beweging komen. Fit Voor Werk werkt met een multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden

 

ParkinsonNet creëert groot netwerk van samenwerkende parkinsonexperts

Wie vroeger de diagnose ziekte van Parkinson kreeg, kon rekenen op een lastige tijd. Niet alleen vanwege de aard van de ziekte, maar ook omdat zorgverleners niet of nauwelijks samenwerkten. (2011)

 

Verzekerd van gezonde zorg
Multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk bij complexe problemen zoals lichamelijk onbegrepen klachten. Paul Schreurs is een van de grondleggers van de multidisciplinaire samenwerking binnen De Gezonde Zaak in de jaren ‘90. Sinds 2009 is hij verantwoordelijk voor de multidisciplinaire aanpak van De Gezonde Zorg. (2011)

 

Volg je hart! Pleidooi voor meer plezier in je werk en je leven
'What makes you tick?’ Wat maakt dat je elke morgen je bed uitkomt en naar je werk gaat? Is dat om dat schamele paar centen bij elkaar te schrapen of is er iets anders wat je motiveert? (2010)

 

Multidisciplinaire samenwerking in de praktijk
Naast bedrijfsartsen hebben nu ook de huisartsen de mogelijkheid om mensen door te verwijzen naar deze multidisciplinaire interventies. (2009)

 

Multidisciplinaire behandeling werkt! 
Een literatuurstudie naar effecten van multidisciplinaire behandeling van patiënten met chronische lage rugklachten in relatie tot werkhervatting. (2008)

Multidisciplinair werken levert resultaat
De meest succesvolle interventies zijn programma’s waarbij zowel de oorzaken van verzuim als het (verzuim)gedrag worden aangepakt. Dit vereist een multidisciplinaire samenwerking tussen fysiotherapeut en psycholoog.  (2009)