Gezamenlijk het beste uit de diabetespatiënt halen

Als niet kan wat


moet, dan moet


wat kan

 

Diabetes is een intensieve, ingrijpende ziekte. Naast het vinden  van de balans in de bloedsuikerspiegel speelt vooral het voorkomen en behandelen van complicaties een belangrijke rol in de zorg. Met diabetes valt te leven, maar met de gevolgen, bijvoorbeeld aan hart, ogen en nieren, niet. De diabeteszorg in het Medisch Centrum Haaglanden werkt met een multidisciplinair team om deze problemen te voorkomen, eerder op te sporen of af te remmen. Het diabetes-EPD dat door internist Geelhoed is geïnitieerd, ondersteunt op een bijzondere wijze het diabetesbehandelteam in de gezamenlijke aanpak.

 

 

Lees het hele artikel

 

Stichting DiaKen
Nel Geelhoed is, naast internist in het MCH, initiatiefnemer en voorzitter van Stichting Diabetes Kenniscentrum (DiaKen). Deze stichting heeft als doel de kennis over en de behandeling van diabetes mellitus te bevorderen voor de mensen met diabetes en de zorgverleners die hen begeleiden. Stichting DiaKen heeft een diabetes-EPD met expertfunctie ontwikkeld, gebaseerd op actuele richtlijnen, genaamd DiabetesNed. Dit ICT-systeem is volledig op maat gemaakt en draagt bij aan de verbetering van efficiency en effectiviteit van het behandelproces in de diabeteszorg.

 

    

Lees ook de andere artikelen over 'Teams in beweging':

 

 

       

  

 

Eerder verschenen artikelen:


Willen wat je kunt, in plaats van kunnen wat je wilt’ 
In Zoetermeer werkt een bijzonder MDP team. Een reumatoloog, een psycholoog en een oefentherapeut Cesar (rechts: Nienke Zantman). Zij werken gezamenlijk aan de behandeling van mensen met Fibromyalgie.

 

 

Fit voor Werk

Fysiek, menstaal èn sociaal in beweging komen. Fit Voor Werk werkt met een multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden

 

ParkinsonNet creëert groot netwerk van samenwerkende parkinsonexperts

Wie vroeger de diagnose ziekte van Parkinson kreeg, kon rekenen op een lastige tijd. Niet alleen vanwege de aard van de ziekte, maar ook omdat zorgverleners niet of nauwelijks samenwerkten. (2011)

 

Verzekerd van gezonde zorg
Multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk bij complexe problemen zoals lichamelijk onbegrepen klachten. Paul Schreurs is een van de grondleggers van de multidisciplinaire samenwerking binnen De Gezonde Zaak in de jaren ‘90. Sinds 2009 is hij verantwoordelijk voor de multidisciplinaire aanpak van De Gezonde Zorg. (2011)

 

Volg je hart! Pleidooi voor meer plezier in je werk en je leven
'What makes you tick?’ Wat maakt dat je elke morgen je bed uitkomt en naar je werk gaat? Is dat om dat schamele paar centen bij elkaar te schrapen of is er iets anders wat je motiveert? (2010)

 

Multidisciplinaire samenwerking in de praktijk
Naast bedrijfsartsen hebben nu ook de huisartsen de mogelijkheid om mensen door te verwijzen naar deze multidisciplinaire interventies. (2009)

 

Multidisciplinaire behandeling werkt! 
Een literatuurstudie naar effecten van multidisciplinaire behandeling van patiënten met chronische lage rugklachten in relatie tot werkhervatting. (2008)

Multidisciplinair werken levert resultaat
De meest succesvolle interventies zijn programma’s waarbij zowel de oorzaken van verzuim als het (verzuim)gedrag worden aangepakt. Dit vereist een multidisciplinaire samenwerking tussen fysiotherapeut en psycholoog.  (2009)