Benchmarken met ParaBench:

 

Benchmarken in de

 

paramedische sector

 

dient macro doelen

 

Met benchmarken voor de paramedische sector is het sinds begin van dit jaar mogelijk om op grote schaal prestaties van ondernemers af te zetten tegen andere praktijken. In iedere uitgave van MoveMens ziet u resultaten en houden we u op de hoogte van (nieuwe) cijfers en gegevens. Op dit moment gaat het om 139.000 patiënten met 170.000 klachten, die in 94 praktijken werden behandeld. Het aantal praktijken met directe toegang tot de benchmark is sinds de vorige uitgave van MoveMens gestegen van 250 naar 325 praktijken en zal de komende weken stijgen naar 400.

Lees over de cijfers voor wat betreft

 • instroom
 • behandeling chronische klachten
 • behandeling niet chronische klachten
 • patiëntenervaringen

 

'De toegevoegde

waarde van de fysiotherapeut is alleen

inzichtelijk te maken als er op grote

schaal cijfers bekend zijn.'

Lees het hele artikel

 

Sinds de lancering van ParaBench begin dit jaar zijn er inmiddels al 250 praktijken aangesloten. ParaBench is een benchmark applicatie waarmee het mogelijk is om informatie te vergelijken binnen de beroepsgroep.

Met benchmarken voor de paramedische sector, dus inclusief de fysiotherapiepraktijken, kunnen we dit jaar voor het eerst op grote schaal prestaties van ondernemers afzetten tegen andere praktijken. Er is al veel geschreven over kwaliteit in de zorg, maar om een oordeel te vellen over geleverde kwaliteit zul je je als fysiotherapiepraktijk langs een meetlat moeten kunnen leggen. Sinds dit jaar is dit, voor het eerst op grote schaal, mogelijk aan de hand van concrete cijfers

 

Benchmarken wordt gedefinieerd als een proces van voortdurend en systematisch meten en vergelijken met andere organisaties. Het belangrijkste doel van dit meten en vergelijken is de eigen prestaties en werkmethoden te spiegelen aan succes. Met de verkregen informatie kan de fysiotherapiepraktijk op korte termijn haar eigen prestaties verbeteren. Op de langere termijn is het ultieme doel om al dan niet met behulp van de wetenschap inzicht te geven in de meest effectieve en efficiënte behandelwijzen.

 

  

 

 

 

 

Een eerdere uitgave van dit thema


De eerste cijfers voor de benchmark zijn bekend

Eerste concrete cijfers van 90.000 patiënten, die met 105.000 klachten die in ruim 70 praktijken kwamen voor een behandeling.

 • Lees het hele artikel: >>
 •  

  Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

  De Fysio Prestatie Monitor meet inmiddels 2,5 jaar de ervaringen van patiënten in de fysiotherapiesector.

  Lees het hele artikel: >>

   

  De grijze druk
  De druk wordt steeds hoger wat betekent dat er dus een steeds kleiner percentage jongeren de groeiende groep ouderen moet ondersteunen.

  Voor het hele artikel: klik hier>>

   

   

  Hoe is de stand in de zorgmarkt?
  Wat kost de zorg in Nederland?

  Voor het hele artikel: klik hier>>

   


  'De wereld van de zorgverzekeraars'
  Voor het hele artikel: klik hier>>

   

   

  De cijfers uit het artikel 'Wat kost de zorg in Nederland?', 'De wereld van de zorgverzekeraars' en 'Hoe is de stand in de zorgmarkt' zijn ter beschikking gesteld en van commentaar voorzien door MarketConcern en Van Spaendonck.