Volgens Heleen Dupuis wordt er te veel behandeld

 

"Ge zult niet schaden"

 

Er wordt te veel behandeld door de specialisten in ziekenhuizen. Niet alleen zijn daar veel kosten mee gemoeid; naast financiële winst is er ook veel gezondheidswinst te behalen. De regie zou daarom veel meer in de eerstelijns zorg moeten liggen. Dat vindt Heleen Dupuis. Een gesprek met een ethica die praktische oplossingen niet schuwt; precies wat we mogen verwachten van een politicus.

 

Het gezondheidszorgstelsel is een gemankeerd systeem. Dupuis steekt flink van wal op de vraag op de prikkel om de kosten van de gezondheidszorg te beperken, niet verkeerd ligt. “We noemen dit stelsel marktwerking, maar dat is het niet. Want de verzekerde krijgt zijn zorg in natura. Hij kan niet kiezen voor alternatieven op basis van prijs: er is geen inzicht in goedkopere of duurdere zorg. De consument staat in het strijdtoneel om de kosten van de zorg buitenspel.”

 

Lees het hele artikel

 

 

Eerdere artikelen in deze reeks:

 

 

 

 

 

    

 

 

Heleen Dupuis

Prof. dr. H.M. Dupuis (66) is sinds 8 juni 1999 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens de VVD. Van 1986 tot 2003 was zij hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit Leiden. In de Eerste Kamer houdt Dupuis zich onder meer bezig met volksgezondheid, welzijn, onderwijs en wetenschapsbeleid. Sinds juni 2007 is zij de eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Dupuis is tevens vicevoorzitter van de commissie medische ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Per 1 november 2009 is ze voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Van 1981 tot 1985 was zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE).

 

Dupuis studeerde theologie en rechten (kandidaats). Zij promoveerde in 1976 op een proefschrift, getiteld: "Medische ethiek in perspectief".